Jak nejlépe investovat a další rady

Jak napsat byznys plán

Byznys plán nebo chceme-li podnikatelský plán je základním vodítkem k tomu, jak začít podnikat. Podnikatelský plán by měl obsahovat několik hlavních důležitých součástí, které by tam neměli chybět. V prvé řadě by se tam mělo objevit stručné shrnutí.

Jedná se vlastně o jakousi základní podnikatelskou myšlenku, stručný popisek nabízeného produktu, dále na jaký trh se budeme zaměřovat, potencionální zisky a tak dále. Zde vlastně vše stručně shrneme. Stručné shrnutí by mělo být psáno tak, aby navedlo například potencionální investory k tomu, aby vůbec pokračovali ve čtení.

Dále by se zde měl objevit popis projektu. Zde popíšeme, již trošku podrobněji, o co se vlastně jedná. Tedy jestli je to služba, produkt, jedinečnost produktu, výhody a tak podobně.

Dále se zde samozřejmě musíme zaobírat ochranou duševního vlastnictví, tedy musíme zmínit obchodní značky, patenty a další práva. Pak zde samozřejmě popíšeme také náš podnikatelský tým, kde uvedeme vzdělání, zkušenosti a další úspěchy členů týmu. Pak bychom mohli samozřejmě uvést nějaké analýzy. Těch je veliké množství, takže si můžeme nějakou vybrat.

Oblíbená je například analýza 7S nebo Porter. Shrnutím by měla být však v každém případě SWOT analýza. Tedy silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby.

Komentáře jsou uzavřeny.