Jak nejlépe investovat a další rady

Archív kategorií: Sponzorské dary

Žádost o sponzoring

Pokud bychom chtěli zažádat o žádost o sponzoring, tak taková žádost by měla obsahovat několik náležitostí, které by se tam měli objevit. Musíme si v prvé řadě uvědomit, že daného člověka nebo společnost ve své podstatě rušíme a otravujeme. Proto bychom jej měli na prvních pár řádcích nějak oslovit a zaujmout.

Jde o to, že hodně lidí dělá tu chybu, že tyto žádosti píše obecně a ne konkrétně. Musíme si tedy v prvé řadě zjistit, komu píšeme a podle toho také vybrat případné oslovení a podobně. Nemůžeme napsat pouze něco ve stylu: “Dobrý den, prosíme o sponzoring toho a toho projektu. Děkujeme.” Dále byste také měli hned na začátku napsat, proč jste si vlastně vybrali tuto danou společnost.

Měli byste samozřejmě uvést nějaké pozitivní důvody, jako například, že se Vám dlouhodobě práce oné společnosti líbí, můžete pochválit produkty společnosti a tak podobně. Další věcí nebo spíše samozřejmostí je také to, že byste se měli stoprocentně vyvarovat nějakých gramatických chyb a dbát na to, aby byla žádost jasná, srozumitelná a čitelná. Takže používat určitě spisovnou češtinu. Rozhodně nevkládejte nějaké slangové výrazy a tak podobně.

Vložil Sponzorské dary | Štítek , , , | Zanechat komentář

Problematika sponzorského daru

V prvé řadě si musíme uvědomit, že sponzorský dar nijak nesouvisí s našim podnikáním. V rámci sponzorského daru si nemůžeme ani nárokovat žádnou protihodnotu, jako například reklamu. Nanejvýš můžeme být třeba uvedení jako sponzor na místech, které jsou pro sponzory vymezené.

Pokud bychom se měli dívat na sponzorský dar z pohledu příjemce daru, tak jej musíme zdanit podlé zákonu o darovací dani. My jako sponzor si dar nemůžeme uznat jako daňově uznatelné výdaje, avšak může nám za určitých okolností snížit daň z příjmů. Jedná se o dvě okolnosti, a to účel a příjemce daru a také výše daru.

Pokud bychom si tedy chtěli nějakým způsobem snížit daň z příjmů, tak musíme ročně darovat alespoň tisíc korun. V daňovém přiznání pak můžeme uplatnit maximálně deset procent z celkového základu daně. Dalšími okolnostmi, při kterých si můžeme snížit daň z příjmů, jsou situace, kdy darujeme nějaký sponzorský dar například zdravotnickému, či školskému zařízení nebo třeba útulku.

Dále jsou to také například dary invalidnímu důchodci, právnickým osobám nebo třeba zdravotně postiženému dítěti.

Vložil Sponzorské dary | Štítek , , , | Zanechat komentář

Jak napsat žádost o sponzorování

Žádosti o sponzoring nějakého projektu jsou zlomovou událostí, jestli se Vám daný projekt podaří rozjet nebo nikoliv. Žádosti o sponzorství by měly obsahovat několik důležitých náležitostí, aby se celou žádost potencionální sponzor vůbec přečetl.

V prvé řadě byste si měli zjistit, komu vůbec píšete. Je totiž strašně neslušné žádost koncipovat tak, aby to vypadlo, že ji rozesíláte opravdu všem obecně. Musíte si také uvědomit, že tím vlastně potencionálního sponzora vlastně obtěžujete, takže jej nesmíte odradit hned na začátku.

Měli byste hned na začátek napsat, proč jste si vybrali, že napíšete zrovna této společnosti. Prostě musíte uvést nějaké přijatelné zdůvodnění (můžete například vychválit produkty společnosti, uvést informace o případné spolupráci a tak podobně). Další věcí je také to, že byste se měli snažit, aby samozřejmě v žádosti nebyly žádné chyby, byla napsána věcně a srozumitelnou, spisovnou češtinou. Rozhodně se nevyjadřujte nějak slangově a tak podobně.

Pokud by se Vám měl případný investor ozvat, tak můžete přiložit například maximálně svůj mobilní telefon. Rozhodně nepřikládejte například svoje ICQ a tak podobně. V poslední řadě také uveďte výhody, které budou plynout ze sponzoringu od dané společnosti.

Vložil Sponzorské dary | Štítek , , | Zanechat komentář