Sponzoring

Jak nejlépe investovat a další rady

Sponzoring

Pokud je někdo sponzorem, tak vlastně podporuje v dnešní době nějakou neziskovou organizaci a neočekává od toho žádný výnos.

Tedy přesný opak například investora, který samozřejmě od investování čeká nějakou slušnou výnosnost, která musí minimálně pokrýt investici, kterou do nějakého projektu vložil. Avšak většinou očekává od sponzoringu například zviditelnění své společnosti, propagace svých výrobků a tak podobně, tedy veliký marketingový přínos.

V současné době bychom mohli sponzoring rozdělit na několik druhů nebo spíše oblastí, kterým se sponzoři věnují.

 

Jedná se tedy například o:

  • kulturní sponzoring – jedná se o podporu muzeí, divadel, galerií, baletu, tance, tanečních akci, hudebních festivalů a tak podobně
  • sportovní sponzoring – jedná se o podporu různých sportovních exhibicí nebo akcí
  • vědecký sponzoring – podpora vývoje nových technologií a samozřejmě vědy obecně
  • sociální sponzoring – je to vlastně jakási humanitární podpora lidem v nouzi, dále podpora dobročinných akcí a dalších celospolečenských věcí
  • ekologický sponzoring – tady se jedná samozřejmě o podporu životního prostředí
  • komerční sponzoring – v současné době velice běžný typ sponzoringu, kdy se setkáváme s klasickým pravidlem “něco za něco”

Máme také veliké množství typů a druhů sponzorů:

  • generální sponzor – jedná se o hlavního a největšího sponzora
  • výhradní sponzor – pouze jeden jediný sponzor nějaké společnosti nebo události, či akce
  • titulární sponzor – jméno tohoto sponzora se uvádí v názvu celé události nebo akce
Vložil Problematika sponzorství | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Sponzoring neziskových organizací

Sponzorování neziskových organizací je určitě pěkná věc a věc hodná respektu. V prvé řadě bychom si asi měli říct, s jakými neziskovými organizacemi se můžeme nejčastěji setkat. Jedná se například o nadační fondy nebo o nadace obecně. Dále máme například Obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení, náboženské a církevní společnost nebo třeba i příspěvkové a rozpočtové organizace.

V druhé řadě si musíme také říct rozdíl mezi darem a sponzorstvím, neboť toto jsou dvě věci, které hodně lidí neustále plete. Pokud tedy mluvíme o daru, tak to je vlastně nějaký převod majetku, samozřejmě nezpoplatněný, který je realizován podle darovací smlouvy. Dále máme tedy sponzorování.

Pokud tedy někoho zasponzorujeme, tak na základě smlouvy můžeme očekávat, že se naše jméno objeví na různých propagačních a reklamních materiálech dané společnosti a tak podobně. Pokud bychom se o sponzorství měli bavit v daňové rovině, tak samozřejmě náklady, které plynou s propagací a reklamou, můžeme zahrnout do daňového přiznání.

Každopádně je však nutné tedy vymezit rozdíl mezi darem a sponzoringem, neboť se tyto dvě věci odlišují jak v reálné, tak také v právnické rovině.

Vložil Problematika sponzorství | Štítek , , , | Zanechat komentář

Žádost o sponzoring

Pokud bychom chtěli zažádat o žádost o sponzoring, tak taková žádost by měla obsahovat několik náležitostí, které by se tam měli objevit. Musíme si v prvé řadě uvědomit, že daného člověka nebo společnost ve své podstatě rušíme a otravujeme. Proto bychom jej měli na prvních pár řádcích nějak oslovit a zaujmout.

Jde o to, že hodně lidí dělá tu chybu, že tyto žádosti píše obecně a ne konkrétně. Musíme si tedy v prvé řadě zjistit, komu píšeme a podle toho také vybrat případné oslovení a podobně. Nemůžeme napsat pouze něco ve stylu: “Dobrý den, prosíme o sponzoring toho a toho projektu. Děkujeme.” Dále byste také měli hned na začátku napsat, proč jste si vlastně vybrali tuto danou společnost.

Měli byste samozřejmě uvést nějaké pozitivní důvody, jako například, že se Vám dlouhodobě práce oné společnosti líbí, můžete pochválit produkty společnosti a tak podobně. Další věcí nebo spíše samozřejmostí je také to, že byste se měli stoprocentně vyvarovat nějakých gramatických chyb a dbát na to, aby byla žádost jasná, srozumitelná a čitelná. Takže používat určitě spisovnou češtinu. Rozhodně nevkládejte nějaké slangové výrazy a tak podobně.

Vložil Sponzorské dary | Štítek , , , | Zanechat komentář

Problematika sponzorského daru

V prvé řadě si musíme uvědomit, že sponzorský dar nijak nesouvisí s našim podnikáním. V rámci sponzorského daru si nemůžeme ani nárokovat žádnou protihodnotu, jako například reklamu. Nanejvýš můžeme být třeba uvedení jako sponzor na místech, které jsou pro sponzory vymezené.

Pokud bychom se měli dívat na sponzorský dar z pohledu příjemce daru, tak jej musíme zdanit podlé zákonu o darovací dani. My jako sponzor si dar nemůžeme uznat jako daňově uznatelné výdaje, avšak může nám za určitých okolností snížit daň z příjmů. Jedná se o dvě okolnosti, a to účel a příjemce daru a také výše daru.

Pokud bychom si tedy chtěli nějakým způsobem snížit daň z příjmů, tak musíme ročně darovat alespoň tisíc korun. V daňovém přiznání pak můžeme uplatnit maximálně deset procent z celkového základu daně. Dalšími okolnostmi, při kterých si můžeme snížit daň z příjmů, jsou situace, kdy darujeme nějaký sponzorský dar například zdravotnickému, či školskému zařízení nebo třeba útulku.

Dále jsou to také například dary invalidnímu důchodci, právnickým osobám nebo třeba zdravotně postiženému dítěti.

Vložil Sponzorské dary | Štítek , , , | Zanechat komentář

Jak napsat žádost o sponzorování

Žádosti o sponzoring nějakého projektu jsou zlomovou událostí, jestli se Vám daný projekt podaří rozjet nebo nikoliv. Žádosti o sponzorství by měly obsahovat několik důležitých náležitostí, aby se celou žádost potencionální sponzor vůbec přečetl.

V prvé řadě byste si měli zjistit, komu vůbec píšete. Je totiž strašně neslušné žádost koncipovat tak, aby to vypadlo, že ji rozesíláte opravdu všem obecně. Musíte si také uvědomit, že tím vlastně potencionálního sponzora vlastně obtěžujete, takže jej nesmíte odradit hned na začátku.

Měli byste hned na začátek napsat, proč jste si vybrali, že napíšete zrovna této společnosti. Prostě musíte uvést nějaké přijatelné zdůvodnění (můžete například vychválit produkty společnosti, uvést informace o případné spolupráci a tak podobně). Další věcí je také to, že byste se měli snažit, aby samozřejmě v žádosti nebyly žádné chyby, byla napsána věcně a srozumitelnou, spisovnou češtinou. Rozhodně se nevyjadřujte nějak slangově a tak podobně.

Pokud by se Vám měl případný investor ozvat, tak můžete přiložit například maximálně svůj mobilní telefon. Rozhodně nepřikládejte například svoje ICQ a tak podobně. V poslední řadě také uveďte výhody, které budou plynout ze sponzoringu od dané společnosti.

Vložil Sponzorské dary | Štítek , , | Zanechat komentář

Investice do realit a developerských projektů

Investování do realit a developerských projektů je v poslední době velice oblíbenou formou investicí. Podívejme se nejdříve například investování do realit. Za posledních deset let je v současné době ten nejvhodnější čas, kdy takovou investici provést.

Za poslední dekádu totiž ceny bytů a dalších realit spadly o neuvěřitelné desítky procent. Pokud bychom si chtěli vzít hypotéku, tak také úroky u bank jsou velice přijatelné poslední dobou. Nájmy bytů (pokud bychom se například právě byt rozhodli pronajímat) sice také klesly, ale pouze o nějaké procentní jednotky.

V současné době ceny bytů po obrovském poklesu stagnují, takže můžeme očekávat například i zhodnocení v blízké budoucnosti. Další pády cen se nepředpokládají. Jestliže tedy uvažujete o koupi bytu jako o investici, tak by bylo samozřejmě nejvíce ideální koupit byt v nějakém větším, nejlépe studentském městě, jako je například Praha, Brno, Olomouc nebo třeba Ostrava.

Jde o to, že studentů je stále veliké množství (dokonce stále více a více) a ti samozřejmě potřebují někde bydlet. Koleje dostane jen menšina, takže ostatní si samozřejmě hledají nějaké privátní ubytování.

Vložil Investice do bydlení | Štítek , , , | Zanechat komentář

Investice do fungujícího projektu

Co si vlastně představíme pod pojmem fungující projekt? Jedná se ve své podstatě o projekt, který by již měl nějakou dobu fungovat tak jak má, vydělává peníze a všechno je v pořádku. Mnoho lidí by si mohlo říct, jestli vůbec fungující projekty potřebují nějaké investice. Odpovědí je, že samozřejmě ano. Můžeme si to ukázat na jednoduchém příkladu.

Máme již nějakou dobu poměrně dobře fungující společnost, která působí na území České a třeba i Slovenské republiky. My však máme ambice vyšší a chceme si dostat i na jiné zahraniční trhy. Například do Rakouska, Německa nebo třeba můžeme ambiciózně myslet i dál.

Tato expanze na další trhy s sebou však samozřejmě přinášejí poměrně veliké náklady, které v mnoha případech nemáme k dispozici. Z tohoto důvodu potřebujeme sehnat investora. Jedná se o fungující a vydělávající projekt, takže můžeme usoudit, že zájem investorů by mohl být poměrně veliký. My si pak musíme jako majitelé projektu pouze musíme vybrat toho nejlepšího. Nebo se na danou problematiku můžeme samozřejmě dívat prostřednictvím investora.

Tady však není o čem moc mluvit. Prostě si vybereme nějaký fungující projekt na investování.

Vložil Investice do bydlení | Štítek , , , | Zanechat komentář

Investiční poradenství

Investování v poslední době hýbe světem. Mnoho lidí má například k dispozici nějaký větší obnos peněz a přála by si jej zhodnotit. Avšak dnešní doba je poměrně ošemetná a tak se může stát, že o své peníze velice rychle přijdeme. Pokud investičnímu trhu nerozumíme vůbec, tak můžeme využít služeb nějakých investičních společností, kterých existuje v současné době opravdu veliké množství.

Jednou takovou společností je například společnost BBI, která se na trhu investičního poradenství vyskytuje od roku 2007. Jestliže se chcete o této společnosti dozvědět více, tak se samozřejmě můžete podívat na webové stránky, které naleznete na internetové adrese bbi.cz.

Dozvíte se zde podrobnější informace o firmě a také informace o různých investičních strategiích. Jedná se například o strategii s názvem Garant. Tato strategie se vyznačuje tím, že reaguje na vysoké poptávky investorů po jistotě, bezpečnosti a likviditě. Dále například strategie s názvem Rolling Bonus. Jedná se ve své podstatě o to, že jsou vybrány ty nejvýhodnější bonus certifikáty na trhu. Tato strategie nabízí také jisté ochrany proti propadům na trhu.

Vložil Rady pro investování | Štítek , , , | Zanechat komentář

Investice do startupů

V prvé řadě bychom si měli vysvětlit, o to vlastně takzvané startupy jsou. Jedná se samozřejmě, jak už z anglického názvu vyplývá, o pojem, který označuje nově vznikající společnosti nebo třeba i projekty.

Tyto společnosti nebo projekty jsou většinou ještě ve stádiu podnikatelského plánu nebo záměru. Startupy se vyznačují několika základními charakteristikami, které musíme vzít v potaz.

Nejčastěji vznikají v oborech technologických a nebo jsou zakládány pouze jako internetové firmy. Většinou mají poměrně nízké počáteční náklady, dále podnikatelské riziko je zde poměrně veliké (vyšší, než u klasických společností), avšak také je zde na druhou stranu poměrně vysoká návratnost v případě úspěchu. Startup má několik fázi vývoje.

V prvé řadě se jedná jen o jakýsi nápad. Je to nápad, co vlastně budeme dělat, co chceme dělat, proč to chceme dělat a tak podobně. Stále je to však jenom nápad, o kterém mluvíme. Než se do něj pustíme, tak nás čeká samozřejmě veliké množství práce. Po nápadu se rozjíždí projekt. Jedná se o fázi, kdy se na nápadu již doopravdy pracuje.

Tedy je poskládaný tým pracovníku, máme webové stránky a tak podobně. Poslední fází je již startup, kdy je v podstatě společnost již v plném chodu.

Vložil Rady pro investování | Štítek , , , | Zanechat komentář

Nejlepší investice v době recese

V současné době světová ekonomika upadá. To je fakt, který je nepopíratelný. Mnoho lidí se bojí recese ekonomiky ve Spojených státech, což by samozřejmě nezvratně poškodilo i trh světové ekonomiky. Do čeho tedy v takových časech s jistotou investovat? Samozřejmě neexistuje nějaký univerzální recept, který byste mohli vždy se stoprocentní jistotou použít.

Jsou však obecné rady, podle kterých když se budete řídit, tak máte větší jistotu, že neproděláte. Pokud bychom se měli bavit například o nejoblíbenějším “produktu” na investování, tedy o akciích, tak musíme v prvé řadě zmínit akcie, na které nemá velký vliv hospodářský cyklus.

Jedná se tedy o akcie společností, které se zabývají výrobou a prodejem nápojů a potravin nebo třeba také akcie farmaceutických společností. Jde o to, že prostě lidé musí jíst, pít nebo brát léky bez ohledu na to, co se ve světě děje. Akcie, které závisejí na hospodářském cyklu, si v době recese samozřejmě zákonitě vedou špatně. Jedná se například o akcie technologických firem, výrobce strojů, dalšího vybavení a tak podobně. Dále si v době recese stojí obvykle velice dobře třeba nemovitosti nebo drahé kovy.

Vložil Rady pro investování | Štítek , , , | Zanechat komentář